Legal

Privacy verklaring & cookies

Studio Limoen respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van Hipstr design en u wordt geadviseerd om deze zorgvuldig door te nemen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan de privacyverklaring te accepteren.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: ‘De verantwoordelijke’):
Studio Limoen, gevestigd te Buddinghof 75, 3907 JD Veenendaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 80960332.
De rechtsgeldig vertegenwoordiger is mevr. C.L. van den Doel – Vonk en is te bereiken via info@studio-limoen.nl

1. Wettelijke bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Studio Limoen. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of een of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam
- Geslacht
- Adresgegevens
- E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
- Bankrekeningnummer(s)

2. Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor het verwerken van bestellingen en het voldoen aan de wettelijke verplichting voor bijvoorbeeld administratie en (eventuele) BTW-aangifte van verantwoordelijke.

3. Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch register in de cloud (I-cloud) en worden niet lokaal opgeslagen. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

4. Registratie persoonsgegevens

1. Op grond van artikel 12 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie, afscherming of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking. Alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt aanspraak maken op uw rechten door contact op te nemen via info@hipstrdesign.nl.
2. Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de verantwoordelijke verzameld heeft, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van deze privacyverklaring vallen.

6. Wettelijke verplichtingen

De door de verantwoordelijke verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
- Naam: 7 jaar i.v.m administratie
- Geslacht: 7 jaar i.v.m administratie
- Adresgegevens: 7 jaar i.v.m administratie
- E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s): 7 jaar i.v.m administratie
- Bankrekeningnummer(s): 7 jaar i.v.m administratie
- Gegevens over uw activiteiten op deze website: 2 jaar i.v.m. verbeteren van de website en aanbod.
- Aangeleverde foto's t.b.v. website op maat of template customization worden verwijderd na oplevering van de opdracht.

7. Bewaartermijn gegevens

Voor het gebruik van de website www.hipstrdesign.nl gebruiken wij de volgende cookies:
- Functionele cookies: zodat de website optimaal gebruikt kan worden. Hier is geen toestemming voor vereist. Er worden hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen, dit gebeurt alleen bij gebruik van het contact formulier en/of na het plaatsen van een bestelling via info@hipstrdesign.nl. Akkoord hiervoor wordt gevraagd voor/tijdens het verzenden van het ingevulde contact formulier. Wilt u niet dat uw persoonsgegevens worden bewaard bij een informatie aanvraag, maak dan geen gebruik van het contact formulier en stuur een e-mail naar info@hipstrdesign.nl.
- Geanonimiseerde analytische cookies: deze dienen enkel voor statistische doeleinden en hoe wij onze site kunnen verbeteren. Hierbij worden verzameld:
o Het aantal unieke bezoekers
o Hoe vaak de gebruikers de site bezoeken
o Welke pagina’s zij bezoeken
o Hoelang zij deze pagina’s bezoeken
o Bij welke pagina zij de site verlaten

Wilt u dit niet, pas dan uw browserinstellingen aan zodat u een automatische melding krijgt voordat er cookies geplaatst worden. Cookies die eerder geplaatst zijn kunnen verwijderd worden op de volgende manier:
Je kunt cookies ten allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden, bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Dit kan als gevolg hebben dat de website minder prettig gebruikt kan worden.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden, deze cookies kan je centraal verwijderen via: youronlinechoices.com

Het kan voorkomen dat via onze website cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wij zelf niet op de hoogte zijn. Kom je op onze website cookies tegen die je niet kunt terugvinden in dit overzicht? Laat het de verantwoordelijke dan weten via info@studio-limoen.nl

8. Cookies

Verantwoordelijke maakt middels deze website gebruik van social media buttons. Met deze share buttons kan er contact worden gezocht met verantwoordelijke via social media. Tevens kunnen hiermee berichten van verantwoordelijke worden gedeeld op uw social media kanalen. Via deze buttons plaatsen Facebook, LinkedIn en Instagram cookies op uw apparaat. Deze cookies zorgen voor het gebruiksgemak van de website en brengen uw surfgedrag in kaart. Zij kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

9. Social media

Voor verzoeken, vragen, klachten en informatie kunt u zich richten tot mevr. C.L. van den Doel – Vonk via info@studio-limoen.nl

10. Contact

vraag hier de gratis Informatie gids aan